​​​
Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Duits
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

 Kennisbasis docent Duits bachelor

30-7-2018
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Duits bachelor. Den Haag: HBO-raad.
Dit document beschrijft de kennis die de aanstaande leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De kennisbasis beschrijft die kennis rond drie domeinen: taalvaardigheden, taalkundige kennis en sociaal-culturele kennis. De afgestudeerde wordt geacht het niveau C1 in termen van het ERK te hebben bereikt.