​​​
Sector
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

 Kennisbasis docent Engels bachelor

31-7-2018
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Engels bachelor. Den Haag: HBO-raad.
Dit document beschrijft de kennis die de aanstaande leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De kennisbasis beschrijft die kennis rond drie domeinen: taalvaardigheden, taalkundige kennis en sociaal-culturele kennis.