​​​
Sector
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

 Kennisbasis docent Engels bachelor

18-2-2015
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Engels bachelor. Den Haag: HBO-raad.
Dit document beschrijft de kennis die de aanstaande leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De kennisbasis beschrijft die kennis rond drie domeinen: taalvaardigheden, taalkundige kennis en sociaal-culturele kennis. De afgestudeerde wordt geacht het niveau van een vaardig taalgebruiker te hebben bereikt, dat wil zeggen het C-niveau in termen van her ERK.