​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Vaardigheidstoetsing

 Language Testing in Europe: Time for a New Framework?

12-3-2015
Colpaert, J., Simons, M., Aerts, A. & Oberhofer, M. (eds.) (2013). Language Testing in Europe: Time for a New Framework? Conference Proceedings. Antwerp: University of Antwerp.
Wat is het verband tussen wat iemand in een toetssituatie aan taalvaardigheid laat zien (can do) en diens linguïstische kennis? In hoeverre kunnen of moeten de ERK-niveaus explicieter gemaakt worden in termen van vereiste woordenschat en grammatica? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze examens het niveau meten dat ze geacht worden te meten en hoe kunnen we onze claims hard maken? Om dit soort vragen te adresseren is een driedaagse conferentie gehouden met ruim 150 deelnemers uit 26 landen met als thema: Language Testing in Europe: Time for a new Framework?’49 deelnemers hebben vanuit verschillende perspectief en professionele achtergrond op genoemde en vele andere vragen gereageerd. Hun papers zijn op alfabetische volgorde opgenomen in deze publicatie.
Contactpersoon
Excuses voor het ongemak, maar er is een fout opgetreden in dit onderdeel.