​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Vo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

A1-B2 Vocabulary: insights and issues arising from the English Profile Wordlists Project

11-4-2018
Capel, A. (2010). A1-B2 Vocabulary: insights and issues arising from the English Profile Wordlists Project. English Profile Journal, 2010 (1), 1-11. 
Docenten Engels (vmbo, havo, vwo) discussiëren regelmatig over de vraag wat de minimale omvang van de woordenschat van de leerlingen moet zijn, en waaruit die zou moeten bestaan. In het kader van het Europese English Profile-project worden woordenlijsten ontwikkeld voor de verschillende ERK-niveaus. In dit artikel worden een aantal onderwerpen toegelicht die een rol spelen bij het ontwikkelen van die woordenlijsten, zoals affixatie, woordfamilies, verschillende betekenissen van woorden in verschillende contexten, et cetera. De lijsten worden gemaakt op basis van taalcorpora.
Contactpersoon