​​​
Sector
 • Mbo
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk

11-4-2018
Jansma, N., & Pennewaard, L. (2014). Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk. Enschede: SLO.
​​​Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van vier mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten? Op basis van de uitkomsten van de verkenning en de conclusies die daaraan konden worden verbonden, doen de onderzoekers aanbevelingen om de aansluiting te verbeteren.