​​​
Sector
 • Mbo
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vmbo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk

12-3-2015
Jansma, N., & Pennewaard, L. (2014). Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk. Enschede: SLO.
Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van vier mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten?