​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VO-HO

Aansluiting Engels. Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

11-3-2015
Wierda-Boer, H. (2008). Aansluiting Engels. Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit. Nijmegen: IOWO.
Welke specifieke problemen worden ervaren met Engels en door welke leerlingen als zij vanuit het vwo instromen in de universiteit? IOWO is dit op verzoek van SLO nagegaan. Basis voor de rapportage vormt de wo-instroommonitor 2007-2008, een onderzoek dat elk voorjaar door IOWO wordt uitgevoerd onder alle eerstejaars studenten die direct afkomstig zijn uit het vwo. SLO heeft de uitkomsten gebruikt voor de ontwikkeling van de website Filling the gap, die specifieke modules biedt om de aansluiting van het vwo-vak Engels met de universiteit te verbeteren.