​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Lezen
 • Gesprekken voeren
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Actief met taal: Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

23-1-2015
Coole, D. de, & Valk, A. (2010). Actief met taal: Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
ISBN

9789046901984

Docenten moderne vreemde talen (zowel beginnend als ervaren) die variatie willen brengen in hun lessen en naast hun methode doelmatig gebruik willen maken van datgene wat er in de klas gebeurt, vinden daarvoor in dit boek 65 werkvormen. De werkvormen zijn ingedeeld op basis van de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken, en schrijven, plus de deelvaardigheid woordenschat. Elke werkvorm wordt toegelicht met praktische gegevens (bijvoorbeeld benodigde lestijd), een stappenplan voor de docent, (soms) voorbeelden van leerlingprestaties, variatie en tips. Verder worden bij de werkvormen ook icoontjes toegevoegd die duiden op: ERK-niveau, groepsvorm, Neuner-fase (van reproductie naar productie), of er grammatica wordt geoefend en of er bij de werkvorm materiaal op de website van Coutinho beschikbaar is. Verder staan achter in het boek reflectievragen, waarvan de antwoorden te vinden zijn op de bijbehorende webondersteuning.
Contactpersoon