​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Lezen
 • Gesprekken voeren
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Actief met taal: Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

23-5-2018
Coole, D. de, & Valk, A. (2010). Actief met taal: Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Docenten moderne vreemde talen (zowel beginnend als ervaren) die variatie willen brengen in hun lessen en naast hun methode doelmatig gebruik willen maken van datgene wat er in de klas gebeurt, vinden daarvoor in dit boek 65 werkvormen. De werkvormen zijn ingedeeld op basis van de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken, en schrijven, plus de deelvaardigheid woordenschat. Elke werkvorm wordt toegelicht met praktische gegevens (bijvoorbeeld benodigde lestijd), een stappenplan voor de docent, (soms) voorbeelden van leerlingprestaties, variatie en tips. Verder worden bij de werkvormen ook icoontjes toegevoegd die duiden op: ERK-niveau, groepsvorm, Neuner-fase (van reproductie naar productie), of er grammatica wordt geoefend en of er bij de werkvorm materiaal op de website van Coutinho beschikbaar is. Verder staan achter in het boek reflectievragen, waarvan de antwoorden te vinden zijn op de bijbehorende webondersteuning.