​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leermiddelen arrangeren
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Grammaticaonderwijs
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Advies-grammaticaleerlijnen Duits en Frans

23-1-2015
Kwakernaak, E., Vries, E. de, Pieper, H., Canton, J., & Mulder, W. (2006). Advies-grammaticaleerlijnen Duits en Frans. Enschede: SLO.
Deze publicatie, bedoeld voor docenten, leergangauteurs en docentopleiders in de vakken Duits en Frans, bevat afzonderlijke advieslijsten van grammaticale onderwerpen. Zij is een handreiking bij het stimuleren van de ontwikkeling van competentiegericht talen leren, bij het beoordelen van bestaand onderwijsmateriaal en het zelf ontwikkelen van nieuw materiaal. De publicatie onderstreept enerzijds het belang van kennis maar levert anderzijds ook een bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijsmateriaal dat leerlingen competenter, en vaardiger maakt in de productieve taalvaardigheden gesprekken voeren, spreken en schrijven. Dit wordt onder andere geïllustreerd door de relatie die in het uiteindelijke product is gelegd met het Europees Referentiekader.