​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • ERK

Aligning Cambridge ESOL examinations to the CEFR: issues and practice

23-1-2015
Khalifa, H., & French, A. (2009). Aligning Cambridge ESOL examinations to the CEFR: issues and practice. Cambridge Esol: Research Notes, 2009 (37), 10-14.
In dit artikel gaan de auteurs in op de manieren om toetsen aan het ERK te relateren. Ze vergelijken de aanpak beschreven in het Manual van de Council of Europe met de aanpak van Cambridge ESOL wat betreft het relateren van Cambridge ESOL taaltoetsen aan het ERK. Dit artikel geeft een goed overzicht hoe toetsen gekoppeld kunnen worden aan het ERK.