​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Handreiking
 • Kennisbasis
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Versterkt taalonderwijs
 • TTO
 • CLIL
 • Eibo
 • TPO
 • Vvto

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

23-1-2015
Corda, A., Kraay, T. de, & Feuerstake, M. (2012). And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo. Leiden: Expertisecentrum MVT.
Deze publicatie is een handreiking voor opleiders, beleidsmedewerkers en managers op de pabo, om de positie van Engels in het curriculum te bepalen of herdefiniëren, met de kennisbasis als referentiekader. Eerst worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst rond Engels in het Nederlands basisonderwijs en op de pabo, vanaf de officiële invoering van Engels als basisschoolvak in 1986. Daarna worden de curricula Engels van verschillende pabo’s gepresenteerd. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de speciale minorprogramma’s rond vvto Engels. Bronnen zijn vragenlijsten en interviews met pabodocenten en –studenten Engels. Het valt op dat er niet alleen grote verschillen zijn in de manier waarop pabo’s in het curriculum aandacht aan Engels besteden, maar ook tussen pabo’s die zich met Engels profileren. Elk curriculum heeft eigen kenmerken, elk curriculum is anders, ook al baseren de pabo's zich op een gemeenschappelijk kerncurriculum.