​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doelen
 • Inhouden
 • Professionalisering
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Approaches and Methods in Language Teaching. 3d edition

23-1-2015
Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. 3d edition. New York: Cambridge University Press.
ISBN

9781107675964

Dit is de derde en uitgebreide herziening van Approaches and Methods in Language Teaching. Net als in voorgaande edities, passeren zowel grote als alternatieve benaderingen en methodes de revue, terwijl het gedeelte over huidige communicatieve benaderingen is bijgewerkt met nieuw materiaal met betrekking tot CLIL,  tekst- en genre gebaseerd onderwijs. Het boek probeert niet alleen de aannames achter deze benaderingen te verhelderen, en hun overeenkomsten en verschillen, maar ook om leraren te helpen hun eigen opvattingen en handelen kritisch onder de loep te nemen. Overig nieuw materiaal heeft te maken met andere ontwikkelingen in het taalonderwijs, zoals initiatieven die sterk sturen op resultaat of product.
Contactpersoon