​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek
 • Eibo

Assessment in English

23-1-2015
Marshall, B. (2007). Assessment in English, in: Cremin, T & Dombey, H. (ed.). Handbook of Primary English in Initial Teacher Education. Sheffield: NATE and UKLA.
Het beoordelen van een taalprestatie (in dit geval Engels) is niet eenvoudig. Dit artikel gaat in op de complexiteit van beoordelen. Als men die complexiteit erkent en ziet wat een goed oordeel zo complex maakt, kan beoordeling door degenen die Engels (gaan) geven zinvol worden aangewend. Het artikel geeft een overzicht van de belangrijkste zaken die bij ´assessment´ een rol spelen, zowel bij formatieve als summatieve assessment. Marshall presenteert vervolgens een model om na te kunnen gaan of het einddoel bereikt is en een model om te beoordelen hoe een leerling vordert op weg naar dat einddoel. Het artikel besluit met een verslag van de ervaringen met het “formatieve” model in een klas van 11 en 12 jaar oude leerlingen.