​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Auto's met ovale wielen. Een referentiekader voor het schatten van de meerwaarde van ICT voor het MVTO

23-1-2015
Corda, A., & Westhoff, G.J. (2000). Auto's met ovale wielen. Een referentiekader voor het schatten van de meerwaarde van ICT voor het MVTO. Enschede: Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen.
Docenten (mvt) en schoolleiders vinden in deze publicatie aanknopingpunten bij het maken van keuzes voor educatieve toepassingen van ICT in het taalverwervingsproces. De titel is een metafoor voor de manier waarop educatieve software vaak tot stand komt, waarbij men zich laat leiden door de beperkingen van gedrukt leermateriaal: “Het lijkt op het produceren van auto’s met ovale wielen omdat men zich eenvoudigweg niet kon voorstellen dat iemand zich sneller dan te voet zou kunnen voortbewegen zonder een galopperende beweging te maken.” In deze publicatie wordt niet ICT als uitgangspunt gekozen, maar datgene wat we weten over het leerproces. Conclusie: er moet minder geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van software en meer in het ontwerpen van taken (task design), die onder gebruikmaking van bestaande applicaties de gewenste leerhandelingen oproepen in het licht van de effecten die beoogd worden.