​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

Bibliography on CEFR and Cambridge ESOL

25-1-2015
Milanovic, M. (2009). Bibliography on CEFR and Cambridge ESOL. Research notes, 3741-43.
Handig voor iedereen die zich bezighoudt met het ERK: een overzicht van literatuur genoemd in alle artikelen van Cambridge ESOL Research Notes, 37 (2009), een speciaal nummer over Cambridge ESOL en het Europees Referentiekader, aangevuld met een lijst van alle eerdere publicaties over dit onderwerp in de Research Notes-jaargangen 2000-2009.
Contactpersoon