​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

British Council EAQUALS Core Inventory for General English

31-7-2018
North, B., Ortega, A., & Sheehan, S. (2010). British Council EAQUALS Core Inventory for General English. United Kingdom: British Council.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten, leerplanontwikkelaars en studenten Engels. Het is een inventarisatie (op basis van ervaringen en consensus) van wat er op de verschillende ERK-beheersingsniveaus (A1 t/m C1) aan leeractiviteiten gedaan kan worden, volledig geënt op wat een leerder in werkelijkheid nodig heeft. De auteurs benadrukken dat deze publicatie bedoeld is als naslagwerk, niet als praktisch, uitputtend keurslijf.