​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Vo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving
 • Interculturele competentie

Chinees – meer dan taal alleen! Het onderdeel cultuur bij Chinese Taal en Cultuur

25-1-2015
Tates, G., & Zoetelief, J. (2013). Chinees – meer dan taal alleen! Het onderdeel cultuur bij Chinese Taal en Cultuur. Levende Talen Tijdschrift, 14 (2), 20-30.
Het nieuwe vak Chinese Taal en Cultuur maakt weer eens duidelijk dat cultuur een onlosmakelijk deel van taalverwerving is. Juist bij het vak Chinees, waar sprake is van een geheel andere cultuur dan de westerse, zou cultuur een belangrijk element bij taalverwerving moeten zijn; niet voor niets heet het vak officieel ‘Chinese Taal en Cultuur’. Toch is cultuur – evenals bij de andere moderne vreemde talen – veelal een ondergeschoven kindje. Een curriculum ontbreekt;docenten moeten het wiel zelf uitvinden. Om te komen tot een zinvolle en evenwichtige invulling van het domein cultuur hielden de auteurs interviews met docenten en Chinadeskundigen die zij met behulp van literatuur analyseerden. Het resultaat is een voorstel voor een leidraad voor het curriculum van het cultuurdomein, dat erop gericht is het vak Chinees te versterken.