​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Vwo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Integratie taal en cultuur

Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot

31-7-2018
Tigelaar, D., Corbalan, G., & Folmer, E. (2012). Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot. Levende Talen Tijdschrift, 13 (2), 3-13.

Deze publicatie is van belang voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die overwegen Chinees op hun school in te voeren of dat al hebben gedaan. Ook voor docenten Chinees is dit pilotrapport interessant. In 2009 heeft SLO het leerplanvoorstel 'Chinees op school' voor het vwo aangeboden aan het ministerie van OCW. Om de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van dit nieuwe vak te onderzoeken, is in het schooljaar 2010-2011 een driejarige pilot gestart. Die wordt geëvalueerd via vragenlijstonderzoek, toetsanalyse en schoolbezoeken. De eerste resultaten stemmen hoopvol: docenten en leerlingen zijn positief, al verdienen de beschikbare faciliteiten, de behandeling van Chinese cultuur en de vraag hoe onderwijs in schrijfvaardigheid het beste vorm kan krijgen nog wel aandacht.