​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Integratie taal en cultuur
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot

25-1-2015
Tigelaar, D., Corbalan, G., & Folmer, E. (2012). Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot. Levende Talen Tijdschrift, 13 (2), 3-13.
Deze publicatie is van belang voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die overwegen Chinees op hun school in te voeren of dat al hebben gedaan. Ook voor docenten Chinees is dit pilotrapport van belang. In 2009 heeft SLO het leerplanvoorstel 'Chinees op school' voor het vwo aangeboden aan het ministerie van OCW. Om de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van dit nieuwe vak te onderzoeken, is in het schooljaar 2010-2011 een driejarige pilot gestart, die wordt geëvalueerd via vragenlijstonderzoek, toetsanalyse en schoolbezoeken. De eerste resultaten stemmen hoopvol: docenten en leerlingen zijn positief, al zijn er nog wel de nodige aandachtspunten wat betreft beschikbare faciliteiten en de aandacht voor de Chinese cultuur. Ook moet nog worden nagegaan hoe onderwijs in schrijfvaardigheid het beste vorm kan krijgen.