​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Integratie taal en cultuur

Chinees op School. Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo

25-1-2015
Beeker, A., Canton, J., & Fasoglio, D. (2008). Chinees op School. Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo. Enschede: SLO.
Na een verkenning van de ervaringen met Chinees als schoolvak in binnen- en buitenland volgt uitleg over de mogelijke positie van het vak Chinees in het curriculum en de koppeling van Chinees aan het ERK. Daarna volgt het voorstel voor de eindtermen. U vindt vervolgens voorbeelden van taaltaken, suggesties voor de invulling van het onderdeel cultuur en een checklist voor de invoering van het schoolvak Chinese Taal en Cultuur op school.