​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Vwo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Integratie taal en cultuur

Chinees op School. Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo

31-7-2018
Beeker, A., Canton, J., & Fasoglio, D. (2008). Chinees op School. Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo. Enschede: SLO.

De ervaringen met Chinees als schoolvak in binnen- en buitenland worden verkend. Daarna gaat de publicatie in op de mogelijke positie van het vak Chinees in het curriculum, de koppeling van Chinees aan het ERK en wat dit zou kunnen betekenen voor de eindtermen. De publicatie geeft voorbeelden van taaltaken, doet suggesties voor de invulling van het onderdeel cultuur en laat zien waaraan je allemaal moet denken bij de invoering van het schoolvak Chinese Taal en Cultuur op school.