​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Spaans
 • Turks
 • Arabisch
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Cognitive, social, and psychological dimensions of corrective feedback

25-1-2015
Ellis, R. (2010). ‘Cognitive, social, and psychological dimensions of corrective feedback’ in R. Batstone (ed.). Sociocognitive Perspectives on Language Use and Language Learning. Oxford: Oxford University Press.
Over de zinvolheid en effectiviteit van correctieve feedback wordt verschillend gedacht. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de vraag in welke mate de manier waarop leraren mondeling correctieve feedback geven van invloed is op de motivatie en attitude van leerders van een vreemde taal. Hoe ervaren of beter gezegd reageren zij emotioneel op  mondelinge feedback? Het artikel gaat eerst in op literatuur waarin stelling wordt genomen voor of tegen het geven van correctieve feedback. Het artikel suggereert dat leerders van een vreemde taal emotioneel verschillend reageren op mondelinge correctieve feedback van een docent. Daarnaast stelt het dat er goede gronden zijn om aan te nemen dat angst het voordeel dat men van mondelinge feedback zou kunnen hebben negatief beïnvloedt. Het artikel waarschuwt dan ook voor mogelijke affectieve schade die mondelinge correctieve feedback kan veroorzaken bij leerders in klassituaties.