​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
 • Arabisch
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting HAVO-VWO
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting VO-HO
 • Centraal examen
 • Competentiegericht onderwijs
 • Curriculum
 • Diagnostische tussentijdse toets
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Examensyllabus
 • Handreiking
 • Inhouden
 • Kerndoelen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Maatwerk
 • Opbrengstgericht werken
 • Planningsinstrument
 • Praktische vaardigheden
 • PTA
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Samenhang
 • Taakgericht onderwijs
 • Taalbeleid
 • Toetsing
 • Toetsing en examens
 • Tussendoelen
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Verrijken
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vaardigheidstoetsing
 • Vreemdetalendidactiek

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

25-1-2015
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma’s, leerplanrichtlijnen, examens, leerboeken en dergelijke in heel Europa. Het beschrijft op alomvattende wijze wat taalleerders moeten leren om een taal te kunnen gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten ontwikkelen om daarbij doeltreffend te kunnen handelen. De beschrijving omvat ook de culturele context van taal. Verder definieert het Referentiekader vaardigheidsniveaus waarmee de voortgang van leerders levenslang kan worden gemeten in iedere fase van het leerproces.