​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doelen
 • Inhouden
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Communicative Language Teaching Today

25-1-2015
Richards, J.C. (2006). Communicative Language Teaching Today. New York: Cambridge University Press.
In dit boekje onderzoekt de auteur de aanpak die bekend staat als communicatief taalonderwijs. Hij verkent de aannames die eraan ten grondslag liggen en gaat op zoek naar de herkomst ervan. Ook gaat hij na hoe deze aanpak geëvolueerd is sinds die in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn intrede deed en wat de invloed ervan geweest is op de praktijk van het huidige taalonderwijs. Die is volgens Richards wereldwijd erg groot. Veel vragen die zich met de introductie van de communicatieve benadering aandienden zijn nog steeds actueel, hoewel verhoudingsgewijs jonge docenten er misschien minder mee bekend zijn. Daarom is dit boekje geschreven: om te kijken wat we hebben geleerd van de communicatieve benadering en in hoeverre we daar vandaag de dag nog ons voordeel mee kunnen doen.