​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Completing the English Vocabulary Profile: C1 and C2 vocabulary

31-7-2018
Capel, A. (2012). Completing the English Vocabulary Profile: C1 and C2 vocabulary. English Profile Journal, 3 (1), 1-14.
In het kader van het English Profile-project worden woordenlijsten ontwikkeld voor de verschillende ERK-niveaus. In dit artikel wordt de validatie van de lijsten voor niveau A1 t/m B2 en het onderzoek naar en de voltooiing van de vocabulairelijsten voor niveau C1 en C2 besproken.