​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Completing the English Vocabulary Profile: C1 and C2 vocabulary

25-1-2015
Capel, A. (2012). Completing the English Vocabulary Profile: C1 and C2 vocabulary. English Profile Journal, 3 (1), 1-14.
In het kader van het English Profile-project worden woordenlijsten ontwikkeld voor de verschillende ERK-niveaus. In dit artikel wordt de validatie van de lijsten voor niveau A1 t/m B2 en het onderzoek naar en de voltooiing van de vocabulairelijsten voor niveau C1 en C2 besproken.