​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Corrective feedback and learner uptake

25-1-2015
Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. Studies in Second Language Acquisition,  19 (1), 37–66.
Moeten fouten die mensen die een vreemde taal leren worden gecorrigeerd? Wanneer zouden die  moeten worden gecorrigeerd? Alle fouten? Hoe zouden die moeten worden gecorrigeerd en wie zou dat moeten doen? Dit artikel geeft de stand van zaken wat betreft het omgaan met fouten in communicatief vreemdetalenonderwijs weer. Het focust op een experiment dat een tweeledig doel had:
• de ontwikkeling van een analytisch model dat de verschillende opeenvolgende stappen bij de behandeling van een fout omvat.
• de toepassing van dit model op een interactie-database in vier klassen Frans om de frequentie en zes vormen van correctieve feedback te documenteren en de wijze waarop leerlingen op die feedback reageren.
De resultaten van het experiment geven aanleiding tot uitspraken over de vraag waarmee docenten rekening moeten houden als zij feedback geven, welke vorm van feedback effectief/effectiever is en hoe dit te verklaren is.