​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Taalverwerving
  • Vreemdetalendidactiek

Corrective feedback and learner uptake

27-3-2018
Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. Studies in Second Language Acquisition,  19 (1), 37–66.
De auteurs beginnen met een overzicht van de in 1997 bestaande studies over de behandeling van fouten in communicatief taalonderwijs. Corrigeer je fouten die mensen die een vreemde taal leren maken? Wanneer corrigeer je die dan? Alle fouten? Hoe kun je ze corrigeren en wie doet dat? Ze rapporteren vervolgens over een studie waarbij in vier klassen Frans zes vormen van correctieve feedback beproefd en gedocumenteerd worden. Uiteindelijk doel is te komen tot een analytisch model dat de verschillende opeenvolgende, effectieve stappen bij de behandeling van een fout omvat.