​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Methode
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Criteria bij ERK-methodes

25-1-2015
Trimbos, B. (2010). Criteria bij ERK-methodes. Enschede: SLO.
Onderwijsgevenden (primair en voortgezet onderwijs) kunnen gebruikmaken van deze checklist bij het kiezen van een ERK-gerelateerde methode. Hoe stel je vast in hoeverre een methode inderdaad voldoet aan het ERK? Welke kenmerken zouden dergelijke leergangen dan moeten vertonen? Aan de hand van zeven vragen kunnen docenten nagaan hoe een leergang omgaat met taken, ERK-niveaus, globale descriptoren, gedetailleerde descriptoren, toetsen, beoordeling en zelfreflectie. De checklist beoordeelt alleen in hoeverre de methode kenmerken van het ERK zichtbaar hanteert. De uitkomst van de check geeft geen waardeoordeel over de complete kwaliteit van de methode.
Contactpersoon