​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
Vakspecifiek thema
  • CLIL

Critical Analysis of CLIL: taking stock and looking forward

30-7-2018
Cenoz, J., Genesee, F., & Gorter, D. (2013). Critical Analysis of CLIL: taking stock and looking forward. Applied Linguistics.
Er bestaan volgens de auteurs nogal wat onduidelijkheden rond CLIL als men het afzet tegen immersie-onderwijs. Op die onduidelijkheden gaan de auteurs in dit artikel in. CLIL wordt verschillend begrepen met betrekking tot onder meer de aandacht voor de doeltaal op zich, de doelen die men met CLIL beoogt en de pedagogische benadering van CLIL. Pogingen om CLIL te definiëren door het te onderscheiden van immersie-onderwijs zijn vaak misleidend . De auteurs roepen op tot een verheldering van de definitie van CLIL. Die verheldering is van cruciaal belang als CLIL zich systematisch verder moet ontwikkelen en verbeteren en als verwacht wordt dat degenen die volgens CLIL werken profiteren van de kennis en ervaring die er elders en  in andere settingen mee is opgedaan.