​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Referentiekader
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving

Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur - interimrapportage

Corbalán, G., Folmer, E., & Tigelaar, D. (2011). Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur - interimrapportage. Enschede/Leiden: SLO/ICLON.
Dit rapport is met name bedoeld voor docenten Chinees en schoolleiders die zich oriënteren op het invoeren op hun school van Chinees als examenvak. Het is een tussenevaluatie van de pilot 'Chinees op school', die in 2010 van start ging. Negen scholen in Nederland deden mee aan deze pilot, gericht op de invoering van Chinese taal en cultuur als examenvak. Docenten en scholieren zijn in 4-vwo gevolgd door een onderzoeksteam. De bevindingen zijn over het algemeen genomen positief, leerlingen vinden Chinees een leuk vak, docenten zijn positief over het te behalen ERK-niveau A2 aan het einde van 6-vwo. Zowel docenten als leerlingen zien schrijfvaardigheid als een moeilijk onderdeel van het onderwijs Chinees.