​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage

25-1-2015
Folmer, E., Tigelaar, D., & Sluijsmans, L. (2013). Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage. Enschede: SLO/Iclon.
​​​Dit rapport levert de bouwstenen voor Chinees op school: van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Het doet verslag van veldonderzoek. Van 2010 tot eind 2013 heeft SLO de examenpilot Chinese Taal en Cultuur uitgevoerd in nauwe samenwerking met negen scholen, ICLON en Cito. Uitgangspunt voor de pilot vormde een door SLO in 2008 geschreven leerplanvoorstel. Het veldonderzoek had ten doel de veronderstelde haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de verschillende domeinen en de voorgestelde eindniveaus van het examenprogramma van de beoogde nieuwe schooltaal empirisch te onderbouwen.