​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Eindtermen
 • Schoolbeleid
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Integratie taal en cultuur
 • Interculturele competentie
 • Taalverwerving

Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur

25-1-2015
Corbalan, G., Tigelaar, D., & Folmer, E. (2012). Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Interimrapportage 5 vwo. Enschede/Leiden: SLO/ICLON. 
Dit rapport is met name bedoeld voor docenten Chinees en schoolleiders die zich oriënteren op het invoeren op hun school van Chinees als examenvak. De examenpilot Chinese Taal en Cultuur als nieuw eindexamenvak - in 2010 van start gegaan op negen scholen - is geflankeerd door evaluatieonderzoek uitgevoerd door een onderzoeksteam van SLO en ICLON. In 2012 zijn, behalve docenten en leerlingen, ook de schoolleiders geïnterviewd. Deze tussenrapportage vat de resultaten samen van de tussentijdse curriculumevaluatie in het tweede pilotjaar. Enkele conclusies: er is in de randvoorwaardelijke sfeer blijvende aandacht nodig voor financiering van het vak, werving en aantallen leerlingen; ondersteuning en faciliteren van docenten binnen de school is essentieel omdat zij een sleutelpositie vervullen en van hen veel inzet wordt gevraagd en onderwijs in de Chinese cultuur krijgt relatief weinig aandacht vergeleken met de taalvaardigheden.