​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Eindtermen
 • Examenprogramma

De correctie van open vragen in de examens moderne vreemde talen: een toelichting

25-1-2015
Samson, D. (2002). De correctie van open vragen in de examens moderne vreemde talen: een toelichting. Arnhem: Cito.
Examencorrectoren moderne vreemde talen kunnen bij de correctie van open vragen geconfronteerd worden met meningsverschillen tussen de eerste en tweede corrector. Een correctiemodel heeft nu eenmaal altijd een subjectieve component. Deze voorlichtende publicatie over de correctie van open vragen in de centrale examens moderne vreemde talen helpt eerste en tweede corrector wellicht nader tot elkaar te komen en het aantal meningsverschillen te beperken. Aan de orde komen onder meer de volgende punten: het correctievoorschrift; waardoor maken kandidaten het de corrector vaak moeilijk en waarop moeten correctoren bedacht zijn?