​​​
Sector
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Wo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Professionalisering
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

De invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen

27-1-2015
Hest, E. van. (2011). De invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 12 (2).
Dit artikel is van belang voor docenten mvt in het voortgezet onderwijs en gaat in op de invloed van het ERK op de toetsing bij moderne vreemde talen. Het artikel bevat onder meer een sterkte-zwakte-analyse van het ERK in relatie tot taaltoetsing en biedt vervolgens een overzicht van kansen en bedreigingen. Na deze analyse pleit de auteur voor het professionaliseren en standaardiseren van ERK-toetsing in Europa. Ook gaat hij in op mogelijke toekomstscenario's: bijvoorbeeld de inzet van Serious Games in taalonderwijs en taaltoetsing.