​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Spreken
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
Leerplankundig thema
  • Referentiekader
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • ERK

De invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen

31-7-2018
Hest, E. van. (2011). De invloed van het ERK op de toetsing van vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 12 (2).

Dit artikel gaat over de invloed van het ERK op de toetsing bij moderne vreemde talen. Het bevat een sterkte-zwakte-analyse van het ERK in relatie tot taaltoetsing en benoemt kansen en bedreigingen. De auteur pleit voor het professionaliseren en standaardiseren van ERK-toetsing in Europa. Ook gaat ze in op mogelijke toekomstscenario's, zoals de inzet van Serious Games in het taalonderwijs en bij taaltoetsing. Het artikel is van belang voor docenten mvt in het voortgezet onderwijs.