​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Examens
 • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
 • ERK

De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid Arabisch, Russisch, Spaans en Turks aan het Europees Referentiekader

27-1-2015
Noijons, J., Kuijper, H., & Reichard, E. (2007). De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid Arabisch, Russisch, Spaans en Turks aan het Europees Referentiekader. Arnhem: Cito.
In opdracht van het ministerie van OCW doet het Cito verslag van de uitgevoerde inhoudelijke specificatie en standaardisatie van de centrale examens leesvaardigheid Arabisch, Russisch, Spaans en Turks. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de handleiding voor het koppelen van examens aan het ERK.