​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Examens
 • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
 • ERK

De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid aan het Europees Referentiekader

27-1-2015
Noijons, J., & Kuijper, H. (2006). De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid aan het Europees Referentiekader. Arnhem: Cito.
In dit rapport doet het Cito in opdracht van OCW verslag van de uitgevoerde specificatie en standaardisatie van de centrale examens leesvaardigheid Frans, Duits en Engels. Belangrijke conclusie is dat de CEVO-cesuren (voldoende/onvoldoende) in veel gevallen niet samenvallen met de cesuren tussen relevante ERK-niveaus.  Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de handleiding voor het koppelen van examens aan het ERK.