​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Doelen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Integratie taal en cultuur
 • Taalverwerving

De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter?

23-5-2018
Graaff, R. de, & Tuin, D. (2009). De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter? Enschede/Utrecht: NaB-MVT/IVLOS Universiteit Utrecht.
Deze bundel is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met mvt in het primair en voortgezet onderwijs. Het met emeritaat gaan van prof. dr. Gerard Westhoff en de opheffing van het NaB-MVT (gelijktijdig in 2008) waren aanleiding voor reflectie. Waar hebben de onderwijsontwikkelingen van de laatste vijftien jaar ons wat vreemde talen betreft gebracht? Waar staan we nu en hoe zal het onderwijs er over nog eens vijftien jaar uitzien? Moeten we inzetten op eerder beginnen met vreemde talen in het onderwijs? Is iedereen aan het ERK? Is talenonderwijs in de toekomst nog nodig? Moet het anders? Kan het beter? De 22 bijdragen verdedigen allemaal een specifieke - veelal prikkelende - stelling. Er zijn drie thema's: doelen en toetsing van vreemdetalenonderwijs; vreemdetalendidactiek en taalonderwijsbeleid. Alle bijdragen in de bundel zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten.