​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Professionalisering
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels

27-1-2015
Alanen, R., Huhta, A., & Tarnanen, M. (2010). Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels. EUROSLA Monographs series 1. Communicative Proficiency and Linguistic Development, 21-56.
Dit artikel over toetsing en verwerving van een tweede taal is bedoeld voor onderzoekers, ontwikkelaars van lesmateriaal en docenten T2. De komst van het ERK was aanleiding om opnieuw geïntegreerd onderzoek te doen naar toetsing en verwerving van een tweede taal. Vandaar het project Cefling. Een van de doelen van het project is het beschrijven van de taalkenmerken die T2-leerders gebruiken op de verschillende niveaus van de ERK-schalen. Schriftelijke data van jonge en volwassen T2-leerders van het Engels en Fins zijn verzameld met behulp van communicatieve schrijftaken. In het artikel wordt ingegaan op zaken die een rol spelen bij het ontwerpen en beoordelen van T2-schrijftaken. Ook wordt in het artikel besproken hoe statistische procedures gebruikt kunnen worden bij het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van een toets.