​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Schrijven
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
  • Referentiekader
Vakspecifiek thema
  • ERK
  • Taalverwerving
  • Vreemdetalendidactiek

Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels

31-7-2018
Alanen, R., Huhta, A., & Tarnanen, M. (2010). Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels. EUROSLA Monographs series 1. Communicative Proficiency and Linguistic Development, 21-56.
Het ERK was aanleiding om in het project Cefling opnieuw geïntegreerd onderzoek te doen naar verwerving en toetsing van een tweede taal. Een van de doelen van het project was de taalkenmerken te beschrijven die T2-leerders gebruiken op de verschillende niveaus van de ERK-schalen. Schriftelijke data van jonge en volwassen T2-leerders van het Engels en Fins zijn hiertoe verzameld met behulp van communicatieve schrijftaken. Dit artikel gaat in op zaken die een rol spelen bij het ontwerpen en beoordelen van T2-schrijftaken. Ook bespreekt het artikel hoe statistische procedures gebruikt kunnen worden bij het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van een toets. Het is bedoeld voor onderzoekers, ontwikkelaars van lesmateriaal en docenten T2.