​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Handreiking
 • Leraarmateriaal
 • Leraren
 • Methode
 • Onderzoeken
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie
 • Literatuuronderwijs
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators

27-1-2015
Lazar, I., Huber-Kriegler, M., Lussier, D., Matei, G., & Peck, C. (2008). Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators. Strasbourg/Graz: Council of Europe/ECML.
ISBN

 978-92-871-6225

Het doel van deze publicatie is om lerarenopleiders en leraren vreemde talen te helpen de focus te verschuiven van taalvaardigheid naar interculturele communicatieve competentie door het trainen van interculturele communicatie in de vreemdetalenles en lerarenopleiding systematischer aan de orde te laten komen. De publicatie geeft definities van de belangrijkste termen die bij interculturele communicatie gebruikt worden, gaat in op het plannen en ontwerpen van  cursussen en workshops interculturele communicatie,  op materialen, methoden en trainingen om interculturele communicatie meer aandacht te geven en op het beoordelen van interculturele communicatieve competentie. Op een begeleidende cd-rom staat allerlei materiaal waarmee verder vorm en inhoud (ook via literatuur, films en muziek) aan interculturele communicatieve competentie gegeven kan worden. Alle materialen in de publicatie zijn voortgekomen uit onderzoek dat de auteurs gedaan hebben en de ervaringen die zij met het werken ermee hebben opgedaan tijdens trainingen in 12 Europese landen.
Contactpersoon