​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie

Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators

27-3-2018
Lazar, I., Huber-Kriegler, M., Lussier, D., Matei, G., & Peck, C. (2008). Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators. Strasbourg/Graz: Council of Europe/ECML.

Deze publicatie wil lerarenopleiders en leraren vreemde talen helpen de focus te verschuiven van taalvaardigheid naar interculturele communicatieve competentie door het trainen van interculturele communicatie in de vreemdetalenles en lerarenopleiding systematischer aan de orde te laten komen. De publicatie:

 • definieert de belangrijkste termen die bij interculturele communicatie gebruikt worden,
 • gaat in op het plannen en ontwerpen van cursussen en workshops interculturele communicatie,
 • op materialen, methoden en trainingen om interculturele communicatie meer aandacht te geven en
 • op het beoordelen van interculturele communicatieve competentie.

Op een begeleidende cd-rom staat allerlei materiaal waarmee verder vorm en inhoud (ook via literatuur, films en muziek) aan interculturele communicatieve competentie gegeven kan worden. Alle materialen in de publicatie zijn voortgekomen uit onderzoek dat de auteurs gedaan hebben en uit ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens trainingen in 12 Europese landen.