​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Diagnostische tussentijdse toets
 • Kerndoelen
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • ERK

Diagnostische tussentijdse toets (DTT)

27-1-2015
CvE. (2013). Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Utrecht: CvE.
De diagnostische tussentijdse toets (DTT) is een toets voor het laatste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toets is een hulpmiddel voor scholen en docenten om samen met hun leerlingen te werken aan essentiële vaardigheden bij Nederlands, Engels en wiskunde voor het vervolg van de schoolcarrière. Op de website van het CvTE staat de meest recente informatie over de DTT.
Contactpersoon