​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Leraren
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs
 • Vreemdetalendidactiek

Doeltaal-voertaal Duits

27-1-2015
Leraar 24. (2012). Doeltaal-voertaal Duits. Geraadpleegd op 24 september 2013, van http://www.leraar24.nl/dossier/3231/doeltaal-voertaal-bij-duits 
Deze website is bedoeld voor opleiders, studenten en docenten Duits, en kan eveneens nuttig zijn voor algemene colleges vakdidactiek. Uit onderzoek blijkt dat de meeste docenten Duits op middelbare scholen slechts een kwart van de lestijd Duits spreken. Dit terwijl de meeste leerlingen juist aangeven meer Duits in de les te willen horen. Een groot deel van de leerlingen zou ook meer Duits in de les willen spreken. Het Expertisecentrum MVT heeft in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam en Leraar 24 een website samengesteld met tien videofragmenten van lessen Duits. De opnames zijn gemaakt op twee Nederlandse scholen, tijdens onderbouw- en bovenbouwlessen en illustreren het gebruik van het doeltaal-voertaalprincipe. De begeleidende teksten bevatten ook links naar artikelen en overige bronnen.