​​​
Sector
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Eibo
 • ERK
 • Vvto

Doorlopende leerlijnen po en vo

11-4-2018
Trimbos, B., Fasoglio, D., & Tuin, D. (2014). Doorlopende leerlijnen po en vo. In A. Corda, K. Philipsen, & R. de Graaff (red.), Handboek vvto. (pp. 153-161). Bussum: Coutinho.
ISBN

9789046903957

Deze bijdrage aan het Handboek vvto licht voor leerkrachten in het primair onderwijs toe wat (de relevantie van) een leerlijn is, werkt dit voorbeeldmatig uit voor een leerlijn spreken Engels en besluit met enige aandachtspunten en aanbevelingen voor een leerlijn vroegvreemdetalenonderwijs. De bijdrage is opgenomen in deel II van het Handboek vvto. Dat gaat in op didactiek, organisatie en effecten van vvto, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid. Deel I bevat een overzicht van (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen rond vvto. In deel III worden praktijkvoorbeelden gegeven en uitwerkingen van een aantal specifieke thema’s voor vvto, zoals differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media. Het handboek wil zorgen voor doorontwikkeling en borging van vroeg Engels in het basisonderwijs.
Contactpersoon