​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Aansluiting HAVO-VWO
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • ERK

ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans

4-2-2015
Fasoglio, D., Beeker, A., Jong, K. de, Keuning, J., & Til, A. van. (2014). ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans. Enschede: SLO.
Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, koppelt schrijfprestaties Engels, Duits en Frans van leerlingen van havo 5 en vwo 6 aan bereikte ERK-niveaus. Het rapport schetst de aanleiding voor en de opzet van het onderzoek, beschrijft de kenmerken van de onderzoeksgroep, gaat in op de constructie van de voor het onderzoek gebruikte de toetsen, het beoordelingsvoorschrift en de beoordelingsprocedure om tot scores te komen. Het rapport beschrijft vervolgens hoe de verzamelde schrijfproducten aan een internationale standaardbepalingsprocedure zijn onderworpen om het ERK-niveau vast te stellen. De procedure die hierbij gevolgd is en de resultaten hiervan komen uiteraard aan de orde. In het voorlaatste hoofdstuk vertellen enkele van de deelnemende docenten hun ervaringen met het schrijfvaardigheidsonderwijs in de moderne vreemde talen en noemen zij succesfactoren en aandachtspunten. Het laatste hoofdstuk vat de belangrijkste conclusies samen en schetst een beeld van het schriftelijke taalniveau in het Engels, Duits en Frans waarmee leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs.