​​​
Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
  • Engels
  • Frans
Vakinhoud
  • Schrijven
Leerplankundig thema
  • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
  • ERK

ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans

26-3-2018
Fasoglio, D., Beeker, A., Jong, K. de, Keuning, J., & Til, A. van. (2014). ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans. Enschede: SLO.
​​​​​

Dit rapport doet verslag van een onderzoek waarin schrijfprestaties voor Engels, Duits en Frans van leerlingen in de examenklassen van havo en vwo werden gekoppeld aan het ERK. Het rapport schetst de aanleiding voor en de opzet van het onderzoek, beschrijft de kenmerken van de onderzoeksgroep, gaat in op de constructie van de voor het onderzoek gebruikte toetsen, het beoordelingsvoorschrift en de beoordelingsprocedure om tot scores te komen. Het rapport beschrijft vervolgens hoe de verzamelde schrijfproducten aan een internationale standaardbepalingsprocedure zijn onderworpen om het ERK-niveau vast te stellen, de procedure die hierbij gevolgd is en tot welke resultaten dit geleid heeft. In het voorlaatste hoofdstuk vertellen enkele van de deelnemende docenten hun ervaringen met het schrijfvaardigheidsonderwijs in de moderne vreemde talen en noemen zij succesfactoren en aandachtspunten. Het laatste hoofdstuk vat de belangrijkste conclusies samen en schetst een beeld van het schriftelijke taalniveau in het Engels, Duits en Frans waarmee leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs.