​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Pabo
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Kerndoelen
 • Toetsing
 • Taakgericht onderwijs
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Curriculum
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek
 • TTO

ERK-portaal

4-2-2015
Fasoglio, D., e.a. (2009). ERK-portaal. Enschede: SLO.
Talendocenten, schoolleiders, ouders, leerlingen en werkgevers vinden op het ERK-portaal uitgebreide informatie over het Europees Referentiekader talen. Het geeft onder andere de ERK-niveaubeschrijvingen, voorbeeldlesmateriaal, informatie over toetsing en beoordeling, suggesties voor implementatie en een online training.
Contactpersoon