​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Taakgericht onderwijs
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Leraren
 • Leerstijlen
 • Leermiddelen arrangeren
 • Inhouden
 • Doelen
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (revisited)

27-1-2015
Westhoff, G.J. (2008). Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (revisited). Enschede: NaB-MVT.
Voor docenten en materiaalontwikkelaars biedt de 'schijf van vijf’ een zeer compacte, maar redelijk dekkende samenvatting van de huidige stand van de elementaire taalverwervingstheorie. De ‘vijf’ componenten van de vreemdetaalverwervings-‘schijf’ zijn: blootstelling aan input, inhoudsgerichte verwerking; vormgerichte verwerking; de rol van (pushed) output en strategisch handelen.