​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Taalverwerving
  • Vreemdetalendidactiek

Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (revisited)

31-7-2018
Westhoff, G.J. (2008). Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (revisited). Enschede: NaB-MVT.
Voor docenten en materiaalontwikkelaars biedt de 'schijf van vijf’ een zeer compacte, maar redelijk dekkende samenvatting van de huidige stand van de elementaire taalverwervingstheorie. De ‘vijf’ componenten van de vreemdetaalverwervings-‘schijf’ zijn: blootstelling aan input, inhoudsgerichte verwerking; vormgerichte verwerking; de rol van (pushed) output en strategisch handelen.