​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakinhoud
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • ICT
 • Leerlijn
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek
 • Doeltaal-voertaal

Een taaldorp spreekt niet vanzelf

27-1-2015
Nieuwenhoven, E. van, Corda, A., & Caspers, J. (2008). Een taaldorp spreekt niet vanzelf. Leiden: Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen.
Dit rapport is bedoeld voor docenten MVT en schoolleiders. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op het gebied van taaldorpen in Nederland. Een 'taaldorp' is een nagebootst buitenlands dorp, dat gebruikt wordt om spreekvaardigheid te toetsen via het uitvoeren van communicatieve opdrachten. Het rapport gaat door middel interviews met docenten, lerarenopleiders en taaldorppioniers in op de verschillende vormen van taaldorpen en behandelt de voor- en nadelen. De publicatie wordt afgesloten met een lijst concrete aanbevelingen, die betrekking hebben op de organisatie, de ‘bewoners’, de voorbereiding in de les, de opdrachten, het verloop en de beoordeling.