​​​
Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Spreken
  • Kijken en luisteren
  • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
  • ERK
  • Doeltaal-voertaal

Een taaldorp spreekt niet vanzelf

31-7-2018
Nieuwenhoven, E. van, Corda, A., & Caspers, J. (2008). Een taaldorp spreekt niet vanzelf. Leiden: Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen.
Dit rapport is bedoeld voor docenten MVT en schoolleiders. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op het gebied van taaldorpen in Nederland. Een 'taaldorp' is een nagebootst buitenlands dorp, dat gebruikt wordt om spreekvaardigheid te toetsen door er communicatieve opdrachten in te laten uitvoeren. Het rapport gaat door middel van interviews met docenten, lerarenopleiders en taaldorppioniers in op de verschillende vormen van taaldorpen en behandelt de voor- en nadelen. De publicatie wordt afgesloten met een lijst concrete aanbevelingen, die betrekking hebben op de organisatie, de ‘bewoners’, de voorbereiding in de les, de opdrachten, het verloop en de beoordeling.