​​​
Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Fries
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Centraal examen
 • Professionalisering
 • PTA
 • Referentiekader
 • Toetsing en examens
 • Vaardigheden
 • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
 • ERK

Effecten van sturing op de discrepantie tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen bij de talen

27-1-2015
Canton, J, Aler, T., Heemskerk, K., Westen, W. van der, Willemsen, K., Schut, K. & Lamé, M. (2013). Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen. Utrecht: Levende Talen.
Dit rapport is primair van belang voor schoolleiders en talendocenten in havo en vwo. Het gaat over de effecten van sturing op het verkleinen van het verschil tussen de cijfers van het centraal examen en schoolexamen. Het rapport laat zien dat sturing vooral leidt tot nog meer ‘teaching to the test’: het centraal examen dat bestaat uit leesvaardigheid. Hierdoor krijgen andere vaardigheden minder tijd en aandacht. Twee van de vijf scholen neemt leesvaardigheid ook nog eens opgenomen in het schoolexamen. Vier op de vijf leraren ervaart sturing door de schoolleiding. Die wil vooral intensievere examentraining, aanpassing van de schoolexamens en directe wijziging van cijfers. Aanbevelingen in het rapport: beperking van de sturing, de bijscholing van schoolbestuurders in de kwaliteitsborging van schoolexamens, de verdere professionalisering van leraren met betrekking tot die schoolexamens, een evenwichtiger verdeling van de vaardigheden over CE en SE en de wenselijkheid van een onderzoek naar een landelijke richtlijn voor de inrichting van het PTA voor zowel de moderne vreemde talen als Nederlands.