​​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
Vakspecifiek thema
 • ERK

Effecten van sturing op de discrepantie tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen bij de talen

11-4-2018
Canton, J, Aler, T., Heemskerk, K., Westen, W. van der, Willemsen, K., Schut, K. & Lamé, M. (2013). Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen. Utrecht: Levende Talen.
Dit rapport gaat over de effecten van sturing op het verkleinen van het verschil tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen. Het rapport laat zien dat sturing vooral leidt tot nog meer ‘teaching to the test’, het centraal getoetste lezen. Hierdoor krijgen andere vaardigheden minder tijd en aandacht. Twee van de vijf scholen heeft leesvaardigheid ook nog eens opgenomen in het schoolexamen. Vier op de vijf leraren ervaart sturing door de schoolleiding. Het rapport doet voor Nederlands en de mvt aanbevelingen o.a. om te komen tot een evenwichtiger verdeling en weging van de onderscheiden vaardigheden over het centraal examen en het schoolexamen en om de kwaliteit van het systeem van school- en centraal examen te verhogen.

 
Het Verschil se-ce maakt inmiddels geen deel meer uit van de beoordeling van de onderwijsresultaten. Meer lezen hierover?