​​​
Sector
 • Mbo
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Examens
Vakspecifiek thema
 • ERK

Eindniveaus uitstromen 140 kwalificatiedossiers

27-1-2015
Abbink, A., & Pennewaard, L. (2007). Eindniveaus uitstromen 140 kwalificatiedossiers. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bestemd voor talendocenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Het is een opsomming van de eindniveaus voor Nederlands en de moderne vreemde talen van de uitstromen van 140 kwalificatiedossiers voor 2007/2008. Doel is een overzicht te krijgen van de eindniveaus die bij verschillende opleidingen voor de talen gevraagd worden. In het overzicht wordt het kenniscentrum genoemd, daaronder de beroepengroep en daarnaast de verschillende uitstromen, het niveau van de opleiding, de talen en ten slotte de niveaus die gevraagd worden voor de verschillende taalvaardigheden.