​​​
Sector
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Versterkt taalonderwijs
 • CLIL
 • Eibo
 • TPO
 • TTO

Engels in het basisonderwijs: verkenning van de stand van zaken

31-7-2018
Thijs, A., Tuin, D., & Trimbos, B. (2011). Engels in het basisonderwijs: verkenning van de stand van zaken. Enschede: SLO.

Dit rapport (opdrachtgever OCW) is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het ervoor staat met het vak Engels in het basisonderwijs en op de Pabo. Het rapport is vooral geschikt voor beleidsontwikkeling. Het geeft zicht op de intensiteit en kwaliteit van het vak. Hoeveel tijd wordt eraan besteed, hoe ziet de lespraktijk eruit, zijn de leerkrachten voldoende toegerust? Om het rendement van het onderwijs Engels in het basisonderwijs te verhogen geeft het rapport twee aanbevelingen. Ten eerste is er behoefte aan een meer transparant en uitgewerkt inhoudelijk kader met nastrevenswaardige doelen en inhouden. Ten tweede is meer aandacht voor de professionalisering van leerkrachten van belang.