​​​
Sector
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs
 • CLIL
 • Eibo
 • TPO

Engels in het basisonderwijs. Vakdossier

31-7-2018
Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M., & De Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs. Vakdossier. Enschede: SLO.

Dit vakdossier is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die Engels geven. Het bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Aan de orde komen:

 • beleidsontwikkelingen;
 • de lespraktijk in scholen;
 • de opleiding en toerusting van leerkrachten,
 • de tendens om eerder te starten met Engels;
 • de Nederlandse situatie in internationaal perspectief en
 • aanbevelingen om de kwaliteit van Engels in het basisonderwijs te verbeteren