​​​
Sector
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving

Engels in het voortgezet onderwijs, de rol van buitenschools taalcontact

28-1-2015
Verspoor, M., Bot, K. de, & Heiden, F. van der. (2007). Engels in het voortgezet onderwijs, de rol van buitenschools taalcontact. Levende Talen Tijdschrift, 8 (3), 3-10.
Deze publicatie is van belang voor docenten mvt in het voortgezet onderwijs. Het is een verslag van een onderzoek naar het effect van buitenschools Engels. De taalvaardigheid van een groep leerlingen (vwo 4) op een reformatorische school, die nauwelijks of geen contact met het Engels hebben via de thuissituatie op basis van hun reformatorische geloofsovertuiging, werd vergeleken met die van leerlingen op een vergelijkbare niet-reformatorische school. De resultaten laten een duidelijk positief effect van buitenschools taalcontact zien op de luistervaardigheid. Wel stellen de onderzoekers vast dat de verschillende factoren elkaar op een dusdanig complexe manier beïnvloeden, dat een simpel uniek effect moeilijk vast te stellen is. Vervolgonderzoek is nodig om hier meer inzicht in te krijgen.