​​​
Sector
 • Vmbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Engels leren spreken in het VMBO. Een experiment met computerondersteund onderwijs

28-1-2015
Harskamp, E., & Linge, P. van. (2007). Engels leren spreken in het VMBO. Een experiment met computerondersteund onderwijs. Groningen: Gion.
Dit onderzoeksverslag is bedoeld voor docenten en secties Engels in het vmbo. Het gebruik van een multimediaal, computerondersteund spreekprogramma blijkt goed te zijn voor de spreekvaardigheid van bbl-leerlingen. Op verzoek van een vmbo-school onderzocht GION het gebruik en de effecten van een spreekprogramma dat voor en door deze school was ontwikkeld. Het programma bleek technisch en inhoudelijk goed uitvoerbaar. De spreekvaardigheid van de leerlingen die al een beetje Engels konden ging erop vooruit, net als het zelfvertrouwen in het spreken en luisteren van alle leerlingen. Het programma had geen effect op het luisteren zelf.