​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Eibo
 • Vvto
 • TPO
 • CLIL
 • Grammaticaonderwijs
 • Taalverwerving

Engels voor kleuters. Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland

28-1-2015
Persson, L. (2012). Engels voor kleuters. Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland. Levende Talen Tijdschrift, 13 (2), 25-32.
Dit onderzoek is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en voor onderzoekers vreemdetalenonderwijs. Het is uitgevoerd in het kader van het Foreign Languages in Primary school Project (FLiPP). Volgens cijfers van het Europees Platform geven steeds meer basisscholen in Nederland Engelse les aan kleuters. Uit een enquête onder Nederlandse basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbieden, blijkt dat basisscholen door heel Nederland sterk verschillen in de door hen gebruikte lesmethodes, het aantal minuten dat ze aan Engels besteden, taalvaardigheid van de docent, het inzetten van vak- of groepsleerkrachten, en schoolprofiel. Vervolgens worden de resultaten besproken van een onderzoek naar de Engelstalige receptieve woordenschat- en grammaticakennis van kleuters met vreemdetalenonderwijs. Kleuters met één jaar vroeg Engels bleken significant beter te scoren dan kinderen zonder vroeg Engels.