​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Hbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
 • Professionalisering
 • Inhouden
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek

English Profile. Introducing the CEFR for English

28-1-2015
Verschillende auteurs (2011). English Profile. Introducing the CEFR for English. UCLES/CUP.
Deze publicatie over het English Profile project is bedoeld voor taaldocenten Engels, materiaal-, curriculum- en toetsontwikkelaars. English Profile is een interdisciplinair onderzoeksproject met als doel het definiëren van RLD's voor alle zes niveaus van het Europees Referentiekader. Op deze manier kan een kern van 'reference tools' ontwikkeld worden die professionals in het taalonderwijs Engels kunnen gebruiken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over English Profile, daarna wordt ingegaan op hoe grammatica, woordenschat en functioneel taalgebruik onderzocht worden. Het vijfde hoofdstuk beschrijft hoe deze informatie in de praktijk gebruikt kan worden. Hoofdstuk 6 bespreekt de vraag waar de informatie van het English Profile vandaan komt en hoe betrouwbaar deze is. Hoofdstuk 7 geeft aan waar meer informatie te vinden is en hoe de lezer zelf betrokken kan raken bij het project.