​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

English Profile. Introducing the CEFR for English

30-7-2018
Verschillende auteurs (2011). English Profile. Introducing the CEFR for English. UCLES/CUP.

Deze publicatie over het English Profile project is bedoeld voor docenten Engels, materiaal-, curriculum- en toetsontwikkelaars. De publicatie wil hen helpen beslissingen te nemen over wat geschikt is om te leren, te onderwijzen of beoordelen op elk niveau van het gemeenschappelijk Europees Referentiekader.  Deel 1 legt uit wat English Profile is, terwijl secties 2, 3 en 4 beschrijven hoe grammatica, woordenschat en functioneel taalgebruik worden onderzocht in English Profile. Ook wordt een samenvatting gegeven van de jongste bevindingen met betrekking tot de drie onderzoeksthema's. Sectie 5 beschrijft hoe deze informatie in de praktijk gebruikt kan worden en hoofdstuk 6 waar de informatie in English Profile vandaan komt en hoe betrouwbaar deze is. Sectie 7 ten slotte legt uit hoe u betrokken kunt raken bij de voortdurende ontwikkeling van dit interdisciplinaire onderzoeksproject.